Địa chỉ: 45B Cửu Long, phường 2, quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh